31. maí 2004  #
Hroki og dónaskapur!

Birgir Björn formaður launanefndar sveitafélaganna talar mikið um óréttmætar launakröfur kennara í fjölmiðlum um þessar mundir. Greinilegt að honum finnst kennarar vera vanþakklátir og frekir fyrst þeir vilja ekki samþykkja tilboð launanefndarinnar. Hann hlýtur að hafa rétt fyrir sér því það þekkja nú allir frekjuna í þessum kennurum. Eða hvað?

Á föstudaginn barst mér tölvupóstur frá Jóni Pétri Zimsen, kennara í Réttarholtsskóla. Hann hefur dregið saman kröfur launanefndarinnar og þar kemur svart á hvítu fram hversu mikill dónaskapur þetta "stórkostlega" tilboð launanefndarinnar í raun og veru er. Hér fyrir neðan má sjá þetta bréf.

1995 gáfum við 15 daga til þess að "hækka" launin okkar og í síðustu samningum gáfum við 12 daga fyrir svokallaðar "launahækkanir" sem síðan reyndust vera minni en þær stéttir sem við berum okkur saman við. 27 dagar frá 1995, 27 virkir dagar sem kennarar hafa bætt á sig á þessu tímabili. Ég fullyrði að engin önnur stétt hefur gefið u.þ.b. 6 vikur fyrir "launahækkanir" sem allir aðrir hafa fengið án þess að breyta vinnutíma sínu svo nokkru nemi.

Þegar tilboði LN er skoðað koma eftirfarandi staðreyndir í ljós.

1. 17% hækkun á 4,5 árum. Þessi hækkun er sú sama og aðrir hafa fengið í undangenginni samningalotu, en tekur yfir lengra tímabil en aðrir eru að semja um , aðrir semja til fjögurra ára.
--> tap miðað við aðra.

2. Launaflokkapottar sem skólastjórar ráða yfir verða nú algerlega verkefnatengdir. Enginn fær flokk nema að sinna einhverju verkefni, þ.e. auka vinnu sína frá því sem nú er. Nú er flokkunum dreift vegna álags, ábyrgðar og færni, eitthvað sem við erum að gera nú þegar.
--> kjaraskerðing.

3. Endurmenntunin verður enn frekar sett undir vald skólastjórans og hún ákveðin miðlægt. Þ.e. allir verða að sinna endurmenntunaráætlunum skólanna hvort sem þeir hafa mikla menntun fyrir í þeirri áætlun eða ekki. T.d. þarf kennari, sem er nýútskrifaður og hefur skilað lokaritgerð um Fjölgreindarkenninguna, að sinna endurmenntun um Fjölgreindarkenninguna vegna þess að það er endurmenntunaráætlun skólans. Allur sveigjanleiki kennarans til að ákvarða sína eigin endurmenntun er að hverfa þ.e. okkar vald endurmenntun okkar.
--> kjaraskerðing.

4. Verkstjórnarþáttur skólastjóra verður aukinn frá 9,14 í 11,07 klst . Við þessa fléttu nota þeir "skemmtilegar" aðferðir. LN ætlar að nota tvo starfsdaga að sumri og dreifa þeim yfir veturinn og lengja þannig vinnuvikuna á veturna. Við þurfum samt sem áður að vinna vinnuna sem áður var unnin á þessum dögum, vinnan hverfur ekki þó að við höfum ekki dagana lengur. Hvenær eigum við að vinna þessa vinnu? Í sumarfríinu? Um helgar?

Með þessari aðferð ná þeir ekki öllum þessum 11,07 stundum heldur þurfa þeir að höggva víðar. Núna hafa skólarnir 2,8 stundir í frímínútur. Flestir skólar nota u.þ.b. helming þess tíma í frímínútur. Hinn tíminn er á valdi kennaranna þ.e. helmingur 2,8 stundanna. Nú vill LN taka þennan helming, sem er algerlega á okkar valdi þ.e. hvernig við ráðstöfum honum, og nota til að fylla upp í 11,07 verkstjórnarþátt skólastjóra. Skólastjóri á nú að hafa vald yfir þessum tíma sem hann getur nýtt til "faglegra" starfa
--> aukavinna, kjaraskerðing.

5. LN vill auka undirbúningstíma okkar úr 20 mín í 27 mín. Þeir ætla að gera það með því að taka 74 stundir úr 150 tíma endurmenntunnar/undirbúningstíma sumarsins. Þessi gjörð er í hrópandi ósamræmi við það þegar þeir styttu undirbúninginn í síðustu samningum. Þá var undirbúningur styttur um 8 mín. Það var gert til að hægt væri að bæta við tíma sem samsvarar 15 dögum (10 nemendadagar, 2 undirbúningsdagar á sumri og aukinn verkstjórnarþáttur skólastjóra).

Auðvitað á að auka undirbúing okkar en það á gerast þannig að kennsluskylda minnkar eða að kennsludögum fækki. Auk þess er þessi gjörningur áras á kennara sem eru komnir á aflslátt. Þeir geta hvort sem er ekki sinnt 150 tíma endurmenntunnar/undirbúningstíma (55 ára um 120 tíma og 60 ára um 100 tíma) vegna orlofs, en ef þetta verður gert þá styttast þessar 150 stundir niður í 76

stundir sem þýðir að 60 ára kennari er að gefa 50 tíma en 55 ára 30 tíma*. Þetta lengir vinnuvikuna á veturna og bætir augljóslega tíma á eldri kennara

--> aukin vinna, kjaraskerðing.

*60 ára kennari getur sinnt 100 klst í endurmenntunnar/undirbúningstíma af 150 klst vegna orlofstíma. Í tilboði LN eru 150 stundunum fækkað í 76. Það þýðir að þær 50 stundir sem féllu "dauðar" niður áður eru komnar yfir á veturinn. Það sama á við 55 ára kennara hann getur sinn um 120 klst af 150 klst, hjá honum féllu 30 stundir niður"dauðar". Minna má líka á að í síðustu samningum gáfu 60 ára kennarar 51 dag og 55 ára 36 daga í aukna bindingu í skólanum. Allur afslátturinn var gefinn!

6. LN ásælist skerf úr Vonarsjóði þannig að skólastjórar geti fjármagnað endurmenntunaráætlanir skólanna með fé úr honum. Kennarar hafa notað Vonarsjóð til endurmenntunnar fyrir sjálfa sig, þ.e. ekki eitthvað sem ákveðið er miðlægt af skólastjórum. Þarna er verið að minnka sveigjanleika okkar og aukið vald fært yfir til skólastjóranna.
--> kjaraskerðing.

7. Tilboð LN felur í sér að laun verða bæði hámarks- og lágmarkslaun. Þetta þýðir einfaldlega að engin smuga er fyrir yfirborganir hjá neinu sveitarfélagi. Þarna er um samráð sveitafélaganna að ræða, þau sammælast um að halda sér innan launaramma kjarasamnings og koma þannig í veg fyrir launaskrið. En það er einmitt orksök þess að aðrar stéttir auka launalegt forskot á okkur þegar á líður samningsíma kjarasamnings. Í öðrum kjarasamningum er samið um lágmarkslaun sem síðan er happa og glappa hvort borgað er eftir. T.d eru margir yfirborgaðir hjá VR og launin þá raunverulega hærri en kjarasamningar segja til um. Þarna er öll samkeppni sveitarfélaganna drepin.

Þetta eru nokkur af þeim atriðum sem LN vill fá fyrir 17% sín. Tilboðið er aðför að kennarastarfinu og sýnir í raun svívirðilega lítilsvirðingu Reykjavíkurborgar í garð kennarar. Ef við eru tilbúin að fallast á tilboð LN þá nær það ekki lengra og við fáum áðurnefnd atriði inn í kjarasamning okkar. Ef við eru ekki tilbúin að taka þessu tilboði þá veitum við samninganefnd okkar umboð til boðunar verkfalls 2. og 3 . júní. Því miður virðist enginn skilningur viðsemjenda okkar á starfi kennarans og verkfall því neyðarúrræði.

Ég tek hjartanlega undir með Jóni Pétri. Tilboðið er hrein og klár móðgun við kennarastéttina og ef því verður ekki breytt sé ég ekki annað ráð en að fara í verkfall 20. september.

Að lokum langar mig að benda á frétt á vef kennarasambandsins sem sýnir að launanefndin fer alls ekki með rétt mál í fleiri en einu tilviki. Svo virðist sem þar séu menn einkar lunknir við að túlka sannleikann sér í hag...


Leggja orð í belg
2 hafa lagt orð í belg
1. júní 2004 22:46:18
Fyrir okkur sem erum ekki kennarar er ekki nokkur leið að skilja um hvað málin fjalla. 11,07 tímar? Ha? Hvað? Afsláttur? Komnir á afslátt, ha? Þið verðið að snúa ykkar orðalagi og búa til skiljanlegan samanburð við launafólk sem vinnur frá 9-5, fær 24 daga í orlof á ári, jólabónus og orlofsuppbót.

Kerfið er svo flókið hjá ykkur að þeir sem eru ekki kennarar skilja það ekki og hafa ekki orku í að setja sig inní þessí mál, sem virka flókin og torræð og því kannski erfiðara að fá stuðning úr öðrum stéttum. Einfaldið hlutina og farið í herferð þannig. Við verðum að skilja þetta til þess að geta stutt ykkur.

Hver er tímafjöldi per klst í fullri vinnuviku kennara( ekki kenndum stundum)

Hvert er orlof kennara?

Kveðja

Þetta lagði Félagi í VR í belginn
3. júní 2004 02:40:02
Jæja kennarar hvað?
Jæja, ja ég var t.d. að klára núna vinnuna fyrir morgundaginn og klukkan mín er 02:27 (já um nótt!) Ég þekki ekki marga sem leggja eins mikið á sig og við kennaradruslurnar (með fólkið sem á að erfa landið)!!! En að því er virðist halda allir aðrir í samfelaginu (ókei margir) að við séum bara ábyrgðarlaus og alltaf í fríi? Ég bendi góðfúslega á að ég þurfti að svara 6 ára börnum sem spurðu um jól: Af hverju fá alþingismenn alltaf miklu lengra frí en börn? Ja, mér varð fátt um svör, en eitt vissi ég þó að kaupið þeirra er að öllum líkindum eitthvað hærra en hjá okkur!!! Baráttukveðjur ... og góða nótt það sem eftir er af henni! ;o)
Þetta lagði Steinunn í belginn


<< Fyrri dagurNýjasta færslaNæsti dagur >>

Blogg:
Jói
Mamma
Guðbjörg
Magnús Már
Karlotta
Daði
Stefa
Rakel
Marta
Bára
Halla
Elva
Jóhanna

Guðrún Brynja
Karen Elva
Unnsteinn
Ingunn
Simmi
Anna Sigga
Kristinn
Bojskovbúar
Eva
"Afi" (ekki þó minn)

Útlend blogg:
Jan og Elly Melker
Iceland Eyes

Art Lad

Blogg í dvala:
Elísabet
Frú Eva (Stefumamma)
Hófí
Helga Sigrún
Svanhildur
Hulda
Heiður
C-bekkurinn MR
D-bekkurinn KHÍ

..og svo er
fullt af sniðugum
bloggurum
á
rss.molunum